KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SZKŁOBUDOWA Z O.O. z siedzibą w Sosnowcu. Dane kontaktowe administratora to: biuro@szklobudowa.pl .
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną (zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia: przygotowanie i przedstawienie oferty) oraz w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art.6 ust. 1 lit. c RODO.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych są:
  – umowa o świadczenie usług oferowanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE SZKŁOBUDOWA S.A.,
  – przepisy obowiązującego prawa.
  Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych stanowi też nasz uzasadniony interes gospodarczy w postaci zapewnienia prawidłowego funkcjonowania prowadzonej przez nas działalności (m.in. monitoring obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa, marketing oferowanych przez nas usług, dochodzenie roszczeń) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  W przypadku, gdy Pani/Pan podał swoje dane wyłącznie celem nawiązania kontaktu (w tym przekazania przez Administratora informacji handlowych, m.in. drogą elektroniczną na udostępniony adres e-mail) podstawą przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą można w każdym czasie wycofać. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w takiej sytuacji uniemożliwi nawiązanie z Panią/Panem kontaktu.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymogami archiwizacji danych.
  Zgodnie z przepisami prawa, po osiągnięciu celu bądź wypełnieniu obowiązku prawnego Administratora   zostaną one usunięte.
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do:
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).
 5. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi nawiązanie kontaktu i/lub zawarcie umowy.
 7. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych -podmioty przetwarzające): przewoźnicy, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi finansowo-księgowe, techniczne, informatyczne, prawnicze oraz organy uprawnione na mocy przepisów prawa (w tym: Sądy, Policja, Prokuratura, organy egzekucyjne, ograny administracji).
 8. Pani/Pana dane  będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Informujemy iż nasza strona internetowa jest obsługiwana przez system Google Analytics w ramach którego otrzymujemy niektóre informacje na temat  każdych odwiedzin na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl
  Celem przetwarzania tych danych jest lepsze dopasowanie strony internetowej, naszych usług oraz oferty do potrzeb klientów, zwiększenie zainteresowania świadczonymi usługami, weryfikacja działań marketingowych i handlowych.

Kontynuując przeglądanie strony, akceptujesz politykę plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close